Een Leven Lang DZC – gastspreker op het symposium Achterhoek in Beweging

Donderdag 15 november werd in de Doetinchemse Vijverberg het symposium Achterhoek in Beweging georganiseerd. Dit symposium is een initiatief van het Graafschap College vanwege het tienjarig bestaan van hun opleiding Sport en Bewegen.

Het symposium ging over innovatieve sport- en bewegingsinitiatieven en was bedoeld om regionale verenigingen, gemeenten, bedrijven en overige belangstellenden in beweging te zetten en de goede voorbeelden te volgen.

DZC’68 is in een vroeg stadium benaderd om op dit symposium een workshop te geven. Deze workshop heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden onder leiding van Jeroen Sanders. Centraal stond het nieuwe beleidsplan dat DZC’68 het vorige seizoen heeft opgesteld.

Het plan is van onderaf opgebouwd door veel leden bij de plannen te betrekken. Zo’n zestig mensen hebben er over meegedacht. Daarnaast onderscheidt het plan zich door de eenvoudige presentatie op slechts één A4’tje.

Jeroen Sanders verzorgde een vlotte en inspirerende presentatie aan de ongeveer twintig deelnemers. De reacties erna waren louter positief. Mogelijk wordt aan deze presentatie een vervolg gegeven in een groter gezelschap binnen de Doetinchemse sportverenigingen en / of via de atletiekunie. In beide gevallen zou dit een mooie uitdaging zijn.