Spreekkoren richten zich niet tegen mij maar tegen de scheidsrechter

Regelmatig krijg ik vragen van mensen over de arbitrage Die vragen probeer ik zo goed mogelijk te beantwoorden. Heb jij ook een vraag? Stuur hem dan in en lees mijn antwoord binnenkort in deze rubriek. Vandaag de volgende vraag van @Kees_L:
Hoe ga je om met spreekkoren?

Publiek kan tijdens een wedstrijd zorgen voor extra druk voor de scheidsrechter. In sommige wedstrijden is die extra druk zelfs erg groot doordat het publiek haar ongenoegen uit in de vorm van spreekkoren. Als scheidsrechter moet je dan toch proberen om stevig in je schoenen te blijven staan.

In het verleden was het zo dat de scheidsrechter de eerste verantwoordelijke was voor het al dan niet stilleggen van een wedstrijd in verband met spreekkoren. Inmiddels is die verantwoordelijkheid verschoven naar de clubs. De thuisspelende club bepaalt of een wedstrijd al dan niet stil wordt gelegd. Zij volgen hiervoor een protocol en worden hierop ook gecontroleerd door de KNVB. Tijdens de wedstrijd wordt de scheidsrechter door de veiligheidscoördinator van de thuisclub via de vierde official op de hoogte gehouden van de stappen die genomen worden.

De impact die spreekkoren op je kunnen hebben, is enorm. Daarom moet je er voor zorgen dat je een goede manier hebt om daar mee om te gaan. Mijn manier is dat ik mijzelf voorhoudt dat de mensen het niet tegen mij hebben maar tegen de scheidsrechter. Ik scheid dus de scheidsrechter in dat geval van mijn persoonlijke ik. Dit omdat de toeschouwers mijn persoonlijke ik niet kennen en daar dus ook geen oordeel over hebben. Zij hebben puur een oordeel over de autoriteit scheidsrechter die op het veld een beslissing tegen hun club heeft genomen. Zij reageren tegen die autoriteit onafhankelijk van wie daar nou staat. Wanneer je jouw rol als scheidsrechter en als mens op dat moment goed gescheiden kan houden, word je door de spreekkoren niet van je stuk gebracht.

Ik ben benieuwd hoe jullie hier over denken? Heb je hier zelf ervaringen mee? Schrijf ze hieronder in een berichtje.

Overigens kan deze benadering natuurlijk ook heel goed werken voor politici, ambtenaren, politiemensen, etc. Het wordt natuurlijk lastiger wanneer er wel iets van een persoonlijke band ontstaat. Een leraar die in conflict komt met een leerling of een leidinggevende met een ondergeschikte zal minder hebben aan bovenstaande tip omdat je de persoonlijke band niet uit kunt schakelen. Daarvoor moet je op een hele andere manier met de weerstand omgaan.